Vierde Kees Fens-lezing door Mariƫtte Haveman

De volgende Kees-Fens lezing wordt gehouden door Mariëtte Haveman, hoofdredacteur van Kunstschrift, op woensdag 14 februari 2018 in de Rode Hoed te Amsterdam.
De titel van haar lezing is:

HET BELANG VAN DE BIJZAAK

over kunst en herinnering

Mariëtte Haveman
Over het thema van haar lezing zegt Mariëtte Haveman: "Kunstwerken zijn dienstbaar aan de werkelijkheid, op twee manieren: ze kunnen er de plaats van innemen, en ze kunnen een onverwachte inzage bieden op een oude werkelijkheid. Dat laatste gebeurt vooral in de bijvangst: de kleine en soms willekeurige taferelen, linksonder of net achter het grote drama. Het zijn deze taferelen die voelbaar maken dat het verleden werkelijk heeft bestaan. Dat er mensen in leefden die verdacht veel op ons leken.Daar oog voor hebben vergt een benadering waar Kees Fens een belangrijke representant van was: de cultus van kennis zonder evidente waarde."


Teruglezen:

Hieronder kunt u de lezingen uit 2015 en 2016 integraal teruglezen. 

2015 - Wiel Kusters Grote God

2016 - Sible de Blaauw De versteende droom